Del A: Tekstforming

Her behandles temaer som tekstbinding, avsnittsinndeling, sjanger, språklige virkemidler og skillet mellom formell og uformell stil. Hensikten er at du både skal kunne forbedre dine egne skriftlige og muntlige tekster, og at du skal kunne beskrive oppbygging og språklige trekk i andres tekster. I boka og her på nettsiden finner du rikelig med autentiske teksteksempler fra ulike sjangere. 

Klikk på et kapittel for å finne mer stoff om temaet og flere oppgaver å jobbe med.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 12.03.2008

© Cappelen Damm AS