Korpus

Ofte kan vi lure på hvordan et engelsk ord eller uttrykk brukes. Ordbøker gir ofte noen få eksempler, men kanskje ikke norsk. Korpus er et godt hjelpemiddel for å sjekke språkbruk og dermed bli bedre i engelsk.

Et korpus er en stor tekstbase som det går an å søke i. Et eksempel på et engelsk korpus er British National Corpus, som vi finner på www.natcorp.ox.ac.uk. I dette korpuset er det stor mengder tekt av alle slag, fra uformelle samtaler til skjønnlitteratur og offentlige dokumenter. Hvis vi lurer på for eksempel om det heter independent on eller independent of, kan vi søke på begge uttrykkene og se hva vi får flest av. Selv om et korpus også kan inneholde språkbruk som ikke er helt korrekt fordi folk gjør feil når de snakker og skriver. Når det gjelder independent, finner vi 104 eksempler på independent on og 1028 på independent of. Da skjønner vi bare på tallene at det er tryggest å bruke of. Og hvis vi ser på eksemplene, ser vi for øvrig at independent on som regel viser til avisen The Independent on Sunday.

Internett kan også brukes som korpus. Vi kan bruke en søkemotor som Google til å finne ut hvordan et uttrykk brukes. Hvis vi bruker anførselstegn rundt uttrykket vi søker på, finner Google akkurat den ordkombinasjonen. Så hvis vi for eksempel lurer på om det er vanligst å si e-mailed her eller e-mailed to her, vil Google vise at det første uttrykket er nesten ti ganger vanligere.

Web resource

British National Corpus

http://www.natcorp.ox.ac.uk

Søk i korpuset her!

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.04.2008

© Cappelen Damm AS