Lesestrategier

lesestrategi  reading strategy
skumlesing  skimming
nærlesing  close reading

 

Det er mange grunner til å lese en tekst, og mange måter å lese på. Hvis vi skal lese så effektivt som mulig, gjelder det å velge riktig lesestrategi. Valget har med hensikten med lesingen å gjøre. Hvis vi er ute etter bare en bestemt opplysning, kan vi skumlese teksten til vi finner det vi er ute etter. Vi kan også bruke skumlesing for å få et generelt inntrykk av hva teksten handler om. Hvis det derimot er et poeng å huske innholdet i teksten godt, bør vi lese den langsommere og passe på at vi forstår alt. Dette kalles nærlesing. Men det er også mange mellomting mellom skumlesing og nærlesing.

Her er noen eksempler på hvordan det er vanlig å lese ulike sjangere:

  • Roman/novelle: Lese relativt raskt. Slå opp ord vi ikke kan som forekommer ofte i teksten. Prøve å gjette hva andre ord betyr ut fra sammenhengen de står i. Det er som regel ikke så farlig om vi ikke forstår absolutt alt.
  • Dikt: Nærlesing. Lese langsomt og passe på at vi forstår alle ordene og hvordan teksten henger sammen.
  • Skolebok: Nærlesing. Lese nøye for å få med innholdet.
  • Fagartikkel: Skumlese hvis vi er ute etter en bestemt opplysning. Lese langsommere og mer nøye hvis artikkelen handler om noe vi har behov for å lære eller huske godt.
  • Avisartikkel: Lese relativt raskt og bare slå opp hvis vi absolutt ikke skjønner hva artikkelen handler om (med mindre vi har bruk for å lese den mer nøye av en eller annen grunn).
  • Reisehåndbok: Som regel skumlesing til vi kommer til det vi er interessert i, og så leser vi langsommere og mer oppmerksomt for å få med oss detaljer.
  • Bruksanvisning: Skumlesing der vi skjønner hva vi skal gjøre og langsommere og mer detaljfokusert nærlesing på punkter hvor vi trenger hjelp.
  • Oppskrift: Langsom og oppmerksom nærlesing for å få med alle detaljer (og ingredienser!).
  • Tekster på nettet: Skumlesing for å finne informasjonen som er aktuell for oss, og deretter nærlesing av det vi ønsker å vite noe om.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.07.2008

© Cappelen Damm AS