A1 Å skrive tekster på engelsk


Hovedpunkter

  • Både språk og innhold er viktig for å skape en god og sammenhengende tekst.
  • Formell og uformell stil passer i ulike sammenhenger.
  • En tekst formes av både formålet med teksten og hvem den er skrevet for.
  • En god tekst har en gjennomtenkt struktur.
On the first day of my teaching career, I was almost fired for eating the sandwich of a high school boy ... (Frank McCourt)On the first day of my teaching career, I was almost fired for eating the sandwich of a high school boy ... (Frank McCourt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS