A2 Formell og uformell stil


Hovedpunkter

  • Valg av formell eller uformell stil henger sammen med hvem teksten er beregnet for og hva som er formålet med den.
  • Både muntlig og skriftlig språk kan være formelt eller uformelt.
  • Formell og uformell stil kommer fram gjennom både ordvalg og valg av grammatiske former.
  • Mange sammenhenger krever en mer formell stil.
  • Språklig korrekthet er (enda) viktigere i formell enn i uformell stil.
He did a monster picture.He did a monster picture.

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS