A3 Å skrive setninger

 

Hovedpunkter

  • En setning er et budskap fra sender til mottaker.
  • Innholdet i setningen uttrykkes slik at setningen passer inn i sammenhengen.
    Here's a conversation woth talking about: a mother dolphin chats with her baby ... over the telephone!Here's a conversation woth talking about: a mother dolphin chats with her baby ... over the telephone!
  • Kjent informasjon og bakgrunnsinformasjon står i begynnelsen av setningen.
  • Ny informasjon, eller hovedpoenget i setningen, står på slutten.

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS