A4 Å bygge ut setningen

 

Hovedpunkter

  • Hvis to handlinger skal beskrives i samme setning, skal de ha noe med hverandre å gjøre innholdsmessig.
  • Sideordning kobler sammen to setninger som er like viktige, med konjunksjoner som and, but og or.
  • Underordning kobler sammen to setninger ved å gjøre en av dem til en leddsetning med subjunksjon, som for eksempel when, after, before, as, because, since, if, unless eller although.
  • Når en hovedsetning og en leddsetning kobles sammen, virker innholdet i hovedsetningen viktigst.
  • En leddsetning må alltid stå sammen med en hovedsetning i skriftlig engelsk.
     

The train stopped, and the man got out.The train stopped, and the man got out.

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.06.2008

© Cappelen Damm AS