A5 Å binde sammen setninger

 

Hovedpunkter

  • Sammenhengen mellom setninger kan gjøres tydelig ved hjelp av konjunksjoner eller bindeadverbialer.
    To summarise then, a chilly showery night.To summarise then, a chilly showery night.
  • Sammenhengen kan også framgå uten at man bruker konjunksjoner og bindeadverbialer.
  • I mer formelle tekster brukes bindeadverbialer. Vi bør ikke begynne for mange setninger med but eller and.
  • I mer uformelle tekster brukes konjunksjoner mer. En setning kan godt begynne med but eller and (men ikke så ofte at stilen blir ensformig).

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS