A6 Avsnitt

 

Hovedpunkter

  • Avsnitt er en serie med setninger som er organisert rundt samme tema.
  • Et velorganisert avsnitt bør ha en temasetning i begynnelsen som angir hva avsnittet handler om.
  • Avsnitt slutter ofte med en setning som oppsummerer avsnittet eller peker inn i det neste avsnittet.
  • Det første avsnittet i teksten angir hva teksten handler om.
  • Det siste avsnittet i teksten fungerer som oppsummering og/eller konklusjon.

 

You certainly can't argue that the MP-3 is not a head-turner.You certainly can't argue that the MP-3 is not a head-turner.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS