A7 Strukturering av innhold


Hovedpunkter

  • Det er viktig å planlegge hele teksten for at den skal bli god å lese. 
    If we see a traffic warden in the street, we do not see a public servant going about his or her duty ...If we see a traffic warden in the street, we do not see a public servant going about his or her duty ...
  • Innholdet i både avsnitt og tekster kan struktureres etter disse prinsippene: situasjon – evaluering, årsak – virkning, argument – konklusjon, spørsmål – svar, problem – løsning, galt – riktig, eller en kombinasjon av disse strukturene.
  • Alle strukturene kan suppleres med eksempler og begrunnelser.

     

     

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS