A10 Muntlige sjangere

 

Hovedpunkter

  • Muntlige sjangere kan ha én eller flere deltakere.
  • Muntlige sjangere kan være mer eller mindre formelle etter hvor godt vi kjenner den/dem vi snakker med (eller til), og om vi snakker i offentlig eller privat sammenheng.
  • Utformingen av muntlige sjangere er i likhet med skriftlige sjangere bestemt av emne, målgruppe, kanal og formål.
  • Det er mer krav til flyt og sammenheng i formelle sjangere.
  • Det er mer akseptabelt med pauser, repetisjoner og “feil” i mindre formelle sjangere.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.05.2009

© Cappelen Damm AS