A11 Språklige virkemidler

 

Hovedpunkter

  • Språklige virkemidler finnes i alle slags tekster, men er mest tydelige i tekster som er godt planlagt og nøye strukturert.
  • Bruken av språklige virkemidler har med formålet med teksten å gjøre.
  • Språklige virkemidler kan ha med både ordvalg, grammatikk og tekststruktur å gjøre.
  • Eksempler på ordvalg som språklig virkemidler er ordspill, bokstavrim, gjentakelse av samme ord, bruk av ord som ligner hverandre eller har motsatt betydning.
    The house greeted us.The house greeted us.
  • Eksempler på grammatiske virkemidler er repetisjon av samme setningsstruktur, bruk av you eller verb i imperativ for å henvende seg direkte til leseren, og bruken av we for å inkludere leseren.
  • Eksempler på virkemidler i tekststrukturen er bruk av spørsmål – svar eller problem – løsning som et grep for å få fram budskapet.

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2008

© Cappelen Damm AS