A12 Selvevaluering, mål og læringsstrategier

 

Hovedpunkter

  • Det er viktig å kunne evaluere sine egne språkferdigheter for å kunne bli bedre i engelsk.
  • Læringsmål handler om å bestemme seg for noe man skal jobbe spesielt med å forbedre innen en viss tidsfrist.
  • Læringsmål bør være passe ambisiøse, både i antall og vanskelighetsgrad, ellers blir de fort “nyttårsforsetter” som vi ikke kan innfri.
  • Læringsstrategier handler om å bli klar over hvordan vi lærer best, og å utnytte denne kunnskapen for å gjøre framgang i faget.

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.04.2008

© Cappelen Damm AS