B1 Artiklene: 'a', 'an' og 'the'

 
Hovedpunkter

 • A brukes foran konsonantlyd,og an brukes foran vokallyd.
  a car, a university, an offer, an hour
 • Den ubestemte artikkelen brukes når vi beskriver mennesker.
  Per is a Norwegian / a fool / a musician.
 • Den bestemte artikkelen brukes ikke ved en del abstrakte uttrykk med generell betydning og ved betegnelser for en del institusjoner.
  Time flies.
  He has to go to court on Monday.

 

 

 

He could easily buy a hundred Ferraris if he wished.He could easily buy a hundred Ferraris if he wished.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS