B2 Substantiver

 

Hovedpunkter

  • De fleste substantiver får -s eller -es i flertall. Unntak som child – children og sheep – sheep må læres spesielt.
  • Utellelige substantiver kan ikke stå sammen med den ubestemte artikkelen eller et tallord.
  • Vi kan bruke uttrykk som a piece of når vi skal snakke om en enkelt forekomst av noe som er utellelig.
Spelling contest between a sheep and a hen.Spelling contest between a sheep and a hen.

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 26.06.2008

© Cappelen Damm AS