B3 Samsvar mellom subjekt og verbal

 

Hovedpunkter

  • Vi bruker s-formen av et verb i presens når subjektet er he, she, it, eller tilsvarende, det vil si når subjektet står i tredje person entall. Unntaket er modale hjelpeverb (can, may, shall, will, must osv.) .
  • Be og have må læres spesielt.
  • Ord som ender på -one, -body og -thing, regnes som tredje person entall.
The staff disagrees with the boss, and the staff disagree with each other.The staff disagrees with the boss, and the staff disagree with each other.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.10.2008

© Cappelen Damm AS