B5 'It' eller 'there'

 

Hovedpunkter

  • There brukes der det er mulig å si at noe eksisterer eller finnes.
    There is a cat in the kitchen.
  • It brukes om alt annet, som å vise til noe som har vært sagt tidligere, om vær, temperatur, tid og avstand.
    I bought a grammar book today. It is useful.
    It is cold today.

 

How far is it to the city centre? It is two miles. It is five minutes by bus.How far is it to the city centre? It is two miles. It is five minutes by bus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS