B12 Modale hjelpeverb

 

Hovedpunkter

  • Vi bruker modale hjelpeverb til å gi tillatelse og påbud, si noe om evne og gjøre mulig at noe kan skje.
  • Modale hjelpeverb kan brukes til å uttrykke usikkerhet på en nyansert måte, men denne bruken av modale hjelpeverb bør unngås hvis man faktisk er sikker på det man vil si.
  • Shall brukes veldig sjelden unntatt i spørsmål med I eller we.
    You shall pay for this!You shall pay for this!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS