B13 Aktiv og passiv

 

Hovedpunkter

 • Subjektet i passivsetninger er ikke den som utfører handlingen, men 
  den eller det 
  som handlingen “går utover”.
  Peter was kissed by Mary.Peter was kissed by Mary.
 • I en passivsetning kan den som utfører handlingen, tas med i en preposisjonsfrase med by.
 • Vi kan bruke passivsetninger hvor informasjonen om hvem som har utført handlingen, kommer til slutt, hvis denne informasjonen er viktig og ny, eller hvis den er uttrykt med mange ord.
 • Ofte bruker vi en passivkonstruksjon for å unngå å nevne hvem som utfører en handling. 
  Årsaken kan blant annet være at vi ikke vet det, at vi ikke vil avsløre det, at det er uinteressant eller at det er overflødig informasjon.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.10.2010

© Cappelen Damm AS