B16 Spørrende og nektende setninger

 

Hovedpunkter

 • Vi lager spørrende setninger ved å sette et hjelpeverb foran subjektet. Hvis det ikke er noe hjelpeverb der fra før, bruker vi do som hjelpeverb i spørresetningen.
  Will you be there tonight?
  Do you think this is difficult?
 • Vi lager nektende setninger ved å henge not eller en annen nektelse på et hjelpeverb. Hvis det ikke er noe annet hjelpeverb i setningen, legger vi til en form av do.
  I cannot come tonight
  I don’t think it’s difficult.
 • Et hjelpeverb pluss not blir ofte trukket sammen i dagligtale og i uformelt skriftspråk.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS