B17 Direkte og indirekte tale

 

Hovedpunkter

  • En setning med direkte tale består av en utsagnssetning og et utsagn i anførselstegn.
  • I indirekte tale står utsagnet etter utsagnssetningen og begynner med that hvis utsagnet er en fortellende setning, if eller whether hvis utsagnet er et ja/nei-spørsmål og spørreord hvis utsagnet er et spørsmål med spørreord.
  • Når verbet i utsagnssetningen står i preteritum, blir presens i direkte tale forandret til preteritum i indirekte tale, og preteritum i direkte tale blir forandret til pluskvamperfektum i indirekte tale.
Jim said: 'This is a great restaurant.' Theresa asked him if he was joking.Jim said: 'This is a great restaurant.' Theresa asked him if he was joking.

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.03.2008

© Cappelen Damm AS