B21 Spørreord (kapitteltekst)

spørreord  question word

Når vi skal lage spørsmål som ikke bare krever “ja” eller “nei” som svar, trenger vi et spørreord. De fleste spørreordene begynner på wh, så spørsmål som dannes med spørreord, kalles ofte wh-spørsmål. De fleste tilsvarende spørreordene begynner med hv på bokmål og kv på nynorsk.

 

what
 hva
who    
 hvem
whom
 hvem
whose 
 hvem sin
which
 hvilken/hvilket/hvilke
where
 hvor
when  
 når
why
 hvorfor
how
 hvordan


Who/Which

Som hovedregel kan vi si at who brukes om personer, og which brukes om ting og dyr.
Who will go shopping with me?
Which sweater did you choose?
 
Who brukes av og til om dyr også, særlig kjæledyr som man har et personlig forhold til.
Who’s a good dog, then?
 
Which brukes av og til om mennesker, særlig i uttrykket which of, men også når det er underforstått at vi snakker om et medlem av en begrenset gruppe.
Which of the runners came first?
Which poet do you like best? (underforstått: av disse her)
 

Who/Whom

Who er den vanligste formen. Den brukes alltid når spørreordet står i stedet for subjektet i setningen, og som regel når spørreordet står i stedet for objektet også.
Who is that girl over there?
Who did you speak to on the phone?
 
Whom brukes hvis det står en preposisjon foran spørreordet. I formelt skriftspråk er det også korrekt å bruke whom der hvor spørreordet står i stedet for objektet i setningen (i uformell stil brukes who).
To whom is that letter addressed?
Who(m) did you meet for lunch?
 

Which/What

Vanligvis tilsvarer which det norske “hvilken”, og what det norske “hva”.
Which house do you live in?              Hvilket hus bor du i?
What can I do for you?                        Hva kan jeg hjelpe deg med?
 
Men ofte kan what brukes i betydningen “hvilken” også.
What language is it in?
What difference does it make?
What shops would you want to go to?
 

Legg merke til:

What brukes ikke i betydningen “hvilken” når det er snakk om én av en begrenset mengde. Da må vi bruke which: Which arm has he broken? På samme måte brukes which of i betydningen “hvilken av”: Which of these books have you read?
 
 

Hovedpunkter

  • Spørreordet who brukes om personer og kjæledyr, og which brukes om ting og dyr.
  • Whom må brukes hvis det står en preposisjon foran spørreordet.
  • Vanligvis tilsvarer which det norske “hvilken”, og what det norske “hva”.
 

 Tasks

 

1         Translate these sentences into English.
 
A         Hvem vil være med på kino?
B         Hvilken film skal vi se i kveld?
C         Når må du være hjemme?
D         Hvordan baker man eplepai?
E         Hvordan har du det?
F         Hva slags musikk liker du best?
G         Hvor ofte har dere engelskprøver?
H         Hvilket lag kommer til finalen, tror du?
I          Hvem av dem kan spille orgel?
 
2          Translate these sentences into Norwegian.
 
A         When were you born?
B         How old is this building?
C         Whose book is this?
D         At what time did you arrive?
E         For how long do you want to stay here?
F          What is your opinion?
G         How stupid can you get?
H         From whom do you expect any help?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.07.2008

© Cappelen Damm AS