B22 Halespørsmål


Merk: klikk på lenken i høyre marg for å finne hele kapitlet.

 

Hovedpunkter

  • Hvis det er et hjelpeverb eller to be som hovedverb i setningen, lages halespørsmål ved å bruke hjelpeverbet fra hovedsetningen og en nektelse. Hvis hovedsetningen inneholder en nektelse, bruker vi ikke nektelse i halespørsmålet.
    This has turned out okay, hasn’t it?
    This isn’t so bad, is it?
  • Hvis hovedsetningen ikke har noe hjelpeverb (eller to be er hovedverb), bruker vi to do i halespørsmålet. Nektelse må alltid bare forekomme på en side av kommaet.
    This helps, doesn’t it.
    This doesn’t help, does it?
Her presentation was really good, wasn't it?Her presentation was really good, wasn't it?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.07.2008

© Cappelen Damm AS