C4 Britisk og amerikansk engelsk

De fleste hører ganske lett forskjell på amerikansk og britisk engelsk. Det er kanskje i uttalen vi finner de tydeligste ulikhetene, men enkelte ord staves også forskjellig. I tillegg er det mange ord som er forskjellige i britisk og amerikansk engelsk. Mange av disse ordene kan det være spesielt nyttig å være klar over, slik at man unngår misforståelser.


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.06.2008

© Cappelen Damm AS